คนไข้อยากบอก

“ดีมากเลย ใช้ทานอะไรที่อร่อย คือได้หมด”

คุณสายหยุด ฉัตรธิรักษ์ คนไข้รากฟันเทียม

“ไม่แปลกใจที่ลูกค้าเยอะ”

คุณณิชารีย์ พิรียจรัสชัย คนไข้รากฟันเทียม

“นอกจากราคาที่สมเหตุผลแล้ว คุณหมอก็ให้ความมั่นใจเรามากก่อนที่จะเริ่มทำ”

คุณกฤตภาศ จิราชัยสกุล คนไข้รากฟันเทียม

“อยากมาที่นี่ เพราะค่าใช้จ่ายในการทำมันไม่แพง”

คุณอรไพลิน มุ่งเกิดผล คนไข้รากฟันเทียม