รากฟันเทียม ราคาที่จ่ายได้

29,000 บาท

กับรากฟันเทียมในราคาที่คุณจ่ายได้  

สามารถติดต่อสอบถามโทร 0992841818

คนไข้สามารถเลือกโปรแกรมการแบ่งจ่ายได้ ภายในระยะเวลา 3 เดือน ตามความเหมาะสม โครงการนี้เป็น Package รากฟันเทียมราคาพิเศษ ที่ 29,000 บาทต่อซี่ (รากฟันเทียมยี่ห้อ Osstem) ราคานี้เป็นราคารวม และ ครอบฟันแล้ว (ราคาปกติ OSSTEM 40,000บาท )

*หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนในแบบฟอร์มด้านล่างนี้แท่านั้น

*ท่านสามารถติดต่อสอบถาม รายละเอียดได้ที่ คุณหนูดี 0992841818

**หากนัดแล้วไม่มาตามนัด โดยมิได้แจ้งล่วงหน้า ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเข้าร่วมโครงการทันที