รากฟันเทียม

รากฟันเทียมคืออะไร

รากฟันเทียมคืออะไร ทำงานได้อย่างไร และการรักษารากฟันจะอยู่ได้นานเท่าไร

รากฟันเทียมในราคาที่คุณจ่ายได้

29,000 บาท กับรากฟันเทียมในราคาที่คุณจ่ายได้