Case No.1 เจ้าสาวที่กลัวหมอ

คนส่วนมาก มักกลัวการทำฟัน เนื่องจากประสบการณ์อันเลวร้ายในครั้งก่อนๆ คนไข้ของผมคนนี้ก็เช่นกัน เธอมีฟันผุต้องรักษาแต่ไม่กล้าไปพบหมอ…จากอุด ต้อง กลายเป็น ถอน เธอเก็บปัญหาในช่องปากไว้กับความกลัว สุดท้ายก็ทิ้งไว้ก่อน เพราะกลัวมากกว่า แต่การแต่งงานสำหรับหญิงสาวแล้วสำคัญ กว่าความกลัว ก่อนการแต่งงานจึงตัดสินใจมารับการรักษา ในเคสนี้คนไข้ คนไข้ต้องทำ รากฟันเทียม 4 ซี่ ครอบ 3 ซี่ วีเนียร์ 2 ซี่ แต่คนไข้ต้องการฟันสวยเพื่อไปถ่ายรูป pre wedding จึงแนะนำให้ใช้ giko smile เพื่อใช้ถ่ายรูปไปก่อน ส่งคนไข้รักษาโรคเหงือก และ อุดฟันก่อน และนัดมาทำการฝังรากเทียม โดยประเมิน ระดับเหงือกให้ได้ระดับเดียวกับ ซี่เขี้ยวฝั่งตรงข้าม….อันนี้สำคัญมาก เพราะจะได้ฟันบนรากเทียมที่ดูเป็นธรรมชาติ ครอบฟัน 3 ซี่หน้านั้น เป็นฟันที่ได้รับการรักษาคลองรากเรียบร้อยแล้วจึงทำการครอบฟัน ส่วนวีเนียร์ นั้นทำในฟันซี่ 22 23 เพื่อปรับรอยยิ้มให้คนไข้ ออกมาได้ สวยงามมากที่สุด จุดสำคัญคือ คนไข้รายนี้ต้องการสวยให้ทันวันแต่ง แต่กลัวเจ็บมากๆ ดังนั้น จึงเลือกการักษาที่ซับซ้อน เจ็บ ไว้ท้ายๆ และเลือกใช้ giko smile ในช่วงแรกให้คนไข้ได้ไปถ่าย pre wedding ได้ทัน เมื่อได้ความเชื่อใจจากคนไข้ การรักษาที่ยากในคนไข้ที่กลัวการทำฟันมากๆ จึงสามารถทำได้ ปัจจุบัน คนไข้มารับการตรวจฟันสม่ำเสมอ และ ไม่กลัวการทำฟันอีกต่อไป

สภาพก่อนการรักษา
การแต่งงาน ถ่าย prewedding ซึ่งต้องรีบใช้ฟันสวยทันที จึงให้คนไข้ ใช้ giko smile เพื่อใช้ในการถ่ายรูปกับ ออกงานแต่งไปพลางๆก่อน
ครอบฟันที่ในฟันหน้าเป็นแบบ all ceramic เพื่อให้มีความใสเป็นมิติของฟันธรรมชาติ
ระดับเหงือกของรากฟันเทียมหลังเสร็จ เป็นไปตามที่วางแผนไว้ ทุกประการ
รอยยิ้มของคนไข้แบบปกติจะเห็นขอบเหงือกไม่ชัดนัก ฟันที่เสร็จ ดูเป็นธรรมชาติ
สภาพช่องปากภาพหลัง 1 ปี
รอยยิ้ม จะเห็น รายละเอียดส่วนรอยหยักในฟันที่ตั้งใจทำให้เหมือนฟันธรรมชาติ